Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?

Beseda generála Ing. Andora Šándora, bývalého šéfa vojenské zpravodajské služby České armády, který je klíčovým znalcem v oblasti bezpečnostní politiky státu a rovněž mimořádným odborníkem na oblast bezpečnosti v mezinárodním měřítku.

V Československu působil ve vedení generálního štábu armády. Poté, v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, vojenské rozvědky, jež byla později začleněna do Vojenského zpravodajství. Od roku 2003 působí jako poradce a analytik v oblasti bezpečnosti, věnuje se otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu Je také autorem knih Jak přežít nejen teroristický útok a Čeká nás pohroma? a Planeta země, kruté místo k žití.

Andor Šándor - generál v záloze (v letech 2001 a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností generál) a bezpečnostní poradce, který se věnuje otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu

Na besedě bude možné zakoupit podepsané knihy.

Odborné podklady k textu a spolupráce při přípravě besedy Bc. Anna Holubová

 

Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?
Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme?

Vyhledat film

Předprodej vstupenek

Divadlo Karla Pippicha
603 881 003

Informační centrum
469 657 821

Pokladna Městského kina
733 610 269

Online rezervace
Online rezervace jsou zrušeny 20 minut před začátkem představení.

    
    
   Obchodní podmínky