John Neumeier: MAHLEROVA SYMFONIE Č. 3

Přímý přenos baletu z Národní pařížské opery.

 Monumentální pojetí děl Johna Neumeiera je vesměs vystavěno na základech hudební hloubky a citovosti. Choreograf, zabývající se celý svůj život otázkami lidské existence, našel reflexi, jež je nejbližší jeho pojetí humanistických témat, ze všeho nejspíš v díle Gustava Mahlera. Neumeier zinscenoval taneční podobu hned několika Mahlerových symfonií. Monumentální Třetí symfonie, tento “velkolepý hymnus ke slávě všeho tvorstva”, inspirovala choreografa k vybudování světa mohutné lyričnosti, pramenící přímo z hlubin skladatelova trýznivého vesmíru plného mučivých protikladů. Dílo je prolnutím hudby a tance, ztvárněné na široké paletě emocí od existenciální tísně po mystickou víru. Sbor i sólisty doprovází elegantní pohyby, zvlněné linie a závratné zdvihy tanečníků, které připomínají hloubku inspirace této Neumeierovy choreografie. Dirigent: Simon Hewett. Hudba: Gustav Mahler. Choreografie: John Neumeier. Účinkují: Pari Opera Ballet The Étoiles, Premiers danseurs and Corps de ballet Paris Opera orchestra and chorus Maîtrise des Hauts-de-Seine / Paris Opera Children’s chorus.

 

Gustav Mahler: Symfonie č. 3


Opera Bastille
John Neumeier
Balet Pařížské opery
Sólisté a corps de ballet Pařížské opery
Aline Martin – alt
Orchestr a sbor Pařížské opery 
Maîtrise des Hauts-de-Seine (Dětský sbor Pařížské opery)
Sbormistr: Alessandro Di Stefano
Dirigent: Simon Hewett
Hudba Gustav Mahler
Choreografie, scéna a osvětlení John Neumeier
Trvání: 120 min.

Veškerá tvorba Johna Neumeiera je založena na jeho hlubokém hudebním cítění. Jako choreograf si neustále klade otázky po podstatě lidství. Proto je mu blízké dílo Gustava Mahlera, jehož některé symfonie tanečně zpracoval. Inspirace Mahlerovou Třetí symfonií, komponovanou jako „velký hymnus k oslavě veškerého tvorstva“, znázorňuje skladatelovo utrpení v kontrastu s obrazy hlubokého lyrismu. Hudba splývá s tancem prostřednictvím citových odstínů od existenciálního strachu po mystickou víru. Sbor a sólisté doprovázejí pohyby tanečníků, elegantní linie a vysoké zvedačky patří k bohaté inspirovanosti Neumeierových choreografií.  

Choreografie Třetí symfonie vznikla pod dojmem úmrtí Neumeierova kolegy Johna Cranka (1927–1973) roku 1975. Umělec za ni byl vyznamenán cenou „Stříbrná maska“, udělovanou Hamburským Lidovým divadlem, organizací sdružující hamburské publikum. Bez ohledu na to, že skladatel později názvy jednotlivých vět symfonie odmítl, staly se právě ony choreografovým východiskem.
* * *
Třetí symfonii komponoval Gustav Mahler (1860–1911) mezi roky 1892–1896, v období působení ve funkci kapelníka Městského divadla v Hamburku. Části rozměrné šestivěté skladby nesly původně programní názvy, celá symfonie se měla jmenovat Radostná věda podle stejnojmenného spisu Friedricha Nietzscheho. Mahler se tehdy svěřil v dopise příteli: „Jde o to zjistit, jaký dojem ten název bude mít na posluchače, či jak se mi podařilo dovést posluchače na cestu, po níž s ním pak chci kráčet dál.“ První věta „Pan se probouzí. Léto přichází do země“ byla oslavou oživené přírody, druhá se jmenovala „Co mi vyprávějí květiny na louce“, třetí „Co mi vyprávějí zvířata v lese“ s ozvěnou postiliónovy trubky, kterou skladatel v mládí slýchával za svých prázdninových pobytů na Vysočině. Čtvrtá věta s altovým sólem na slova z Nietzscheho Zarathustry nesla původně název „Co mi vypráví člověk“ a je meditací o lidském utrpení a osamělosti. V následující větě („Co mi vyprávějí andělé“) zpívají dětské a ženské hlasy text lyrické básně ze sbírky Chlapcův kouzelný roh. Závěrečné adagio je alegorií všeobjímající lásky, proto také původní název zněl „Co mi vypráví láska“. Podobné „nápovědy“ později Mahler zavrhl. Jeho symfonie stojí na pomezí tzv. programní a absolutní hudby, ustoupil však od toho, aby posluchači vnucoval svou představu a odváděl jeho pozornost od čistě hudebního zážitku. Třetí symfonie měla premiéru pod skladatelovou taktovkou 9. června 1902 v Krefeldu (blízko Duisburgu), rovněž první pražské provedení Třetí symfonie, kdy zazněla v provedení orchestru Nového německého divadla, dirigoval 25. února 1904 skladatel osobně. Část z ní pražské publikum poznalo již o dva roky dříve, kdy byla na čtvrtém filharmonickém koncertě Nového německého divadla 6. března 1902 provedena její třetí věta.

John Neumeier: MAHLEROVA SYMFONIE Č. 3
John Neumeier: MAHLEROVA SYMFONIE Č. 3

Vyhledat film

Předprodej vstupenek

Divadlo Karla Pippicha
603 881 003

Informační centrum
469 657 821

Pokladna Městského kina
733 610 269

Online rezervace
Online rezervace jsou zrušeny 20 minut před začátkem představení.

    
    
   Obchodní podmínky