O kinu

Patrně první veřejné filmové představení v Chrudimi provedl Štěpán Poselt z Jablonce 11.1.1897 v sále Měšťanské besedy. V období do 1. světové války do Chrudimě zajížděla putovní kina, jež hrála v městském divadle nebo na veřejných prostranstvích. Představení se konala také v Dělnickém domě, kde nejpozději od roku 1914 působilo první chrudimské stálé kino Josefa Baara. V roce 1920 toto zařízení převzalo družstvo Dělnický dům a pojmenovalo jej Lido-Bio. Biograf byl v roce 1949 přejmenován na Kino Svět. Tento název se změnil 1.1.2008, v souvislosti s převzetím správy Chrudimskou besedou, na Městské kino. Poslední představení z filmového pásu se zde konalo 31. 5. 2012 , první digitální 20.11.2013.


Zdroj: Chrudim, vlastivědná encyklopedie | Petr Boček, Pavel Kobetič, Tomáš Pavlík a kolektiv