Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (nespolupracující s Chrudimskou besedou na jiných projektech, komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • ceník platný od 1.5.2023
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 603 115 874

Městské kino Chrudim
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu pro krátkodobý pronájem, doba přípravy je započítána ve výši 60 % z uvedené ceny
  • možnost i dlouhodobého pronájmu
  • v případě pronájmu pro promítání filmového titulu, kde cenu určuje distributor, je cena závislá na obsazenosti kina

Ceník pronájmu
Městské kino Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní / zimní 668/835 1113 / 1392