Pronájmy

  • CENA A – Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem není město Chrudim a NNO spolupracující s Chrudimskou besedou nebo Městem Chrudim, za podmínky, že pronájem slouží k realizaci nekomerční aktivity, za nekomerční aktivitu nelze považovat příjmy z poskytnutých reklam za úplatu.
  • CENA B – ostatní subjekty (komerční, podnikající a výdělečné)
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu
  • LETNÍ SEZÓNA od 1. května do 30. září
  • ZIMNÍ SEZÓNA od 1. října do 30. dubna
Gabriela Beranová
pronájmy, smlouvy

+420 469 660 665

Městské kino Chrudim
  • uvedené ceny jsou sazby v Kč za 1 hodinu pronájmu

Ceník pronájmu
Městské kino Cena A vč.DPH Cena B vč.DPH
 letní / zimní 623 / 780 1246 / 1561
✓ DLOUHODOBÝ PRONÁJEM
✓ KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM